Ako funguje prúdový chránič

Úvod Rady a TipyPrúdový chránič

Prúdový chránič

K čomu slúži a ako funguje.


 

Elektrina je veľmi užitočným pomocníkom, ale pri nevhodnom použití môže predstavovať ohrozenie nášho majetku alebo zdravia. Jednou z možností dokonalejšej ochrany pred nežiadúcimi účinkami elektrického prúdu sú prúdové chrániče.


K čomu slúži:


Prúdový chránič je doplnková ochrana to znamená že nie je istič, neobsahuje v sebe ochranu proti nadprúdu alebo skratu. Prúdový chránič musí mať pred sebou predradený istič. Na ochranu pred úrazom sa používajú prúdové chrániče s menovitou hodnotou rozdielového prúdu 30 mA a menšie. Ide totiž o hodnoty, ktoré neohrozia život človeka.

Použitie prúdových chráničov je špecifikované v mnohých STN normách. Od roku 2019 doplnková ochrana prúdovým chráničom (RCD), s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom neprevyšujúcim 30 mA, sa musí zaradiť pre: 


 • zásuvky na striedavý menovitý prúd neprevyšujúci 32 A, ktoré môžu používať laici, a sú určené na všeobecné použitie
 • mobilné zariadenia určené na vonkajšie použitie so striedavým menovitým prúdom neprevyšujúcim 32 A.
 • v objektoch navrhnutých na poskytnutie ubytovania v samostatných obytných jednotkách sa musí pre koncové striedavé obvody napájajúce svietidlá zriadiť doplnková ochrana prúdovým chráničom (RCD) s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom nepresahujúcim 30mA.

 

Zásuvkami na všeobecné použitie nie sú:


 • zásuvky na použitie pod dohľadom znalej alebo poučenej osoby, napríklad v niektorých komerčných alebo priemyselných prevádzkach
 • osobité zásuvky určené len na pripojenie špeciálneho zariadenia, ktorého nežiadúce vypnutie by mohlo byť príčinou značných škôd (napríklad zásuvky pre zariadenia výpočtovej techniky, zásuvky pre chladiace a mraziace zariadenia a podobne).

 

Ako funguje:


Prúdový chránič schéma


Prúdový chránič pracuje na princípe porovnávania prúdov v pracovných vodičoch vďaka súčtovému transformátoru. Vďaka nemu chránič vie, aké množstvo elektrického prúdu tečie cez fázový vodič do  spotrebiča a aké množstvo sa mu vracia cez neutrálny pracovný vodič („nulák“) späť. Za normálnych okolností je súčet prúdov nulový, preto je tiež nulové indukované magnetické pole v transformátore. Ak nastane porucha, napätie sekundárneho vinutia vyvolá prúd, ktorý aktivuje relé, ktoré vypne spínací mechanizmus a odpojí obvod od napájania. 

 

Chránič zareaguje ak:


 • pri dotyku živej časti  prúd v tomto prípade tečie cez vaše telo od miesta dotyku živej časti do zeme.


Chránič nezareaguje ak:


 • pri dotyku živej časti ak sa však dotýkate druhou časťou tela neutrálneho pracovného vodiča („nuláka“), chránič nezareaguje, pretože týmto smerom tečie prúd aj pri bežnej prevádzke elektrospotrebičov.

 

Hodnota 30mA predstavuje rozdielovú hodnotu pri ktorej prúdový chránič reaguje. Hodnota 25 A je prúdová zaťažiteľnosť kontaktov.

 

Ako si vybrať:


Sortiment prúdových chráničov je naozaj pestrý tak ako aj ich  využitie a vybrať si ten správny môže byť obtiažné.


Čiastočná rekonštrukcia :


 • prúdový chránič do zásuvky – pri tomto druhu viete celú vec zrealizovať svojpomocne. Jednoducho ho strčíte do sieťovej zásuvky a následne spotrebič do zásuvky na prúdovom chrániči. Vhodné pre všetky typy strojov ktoré sú prevádzkované vo vonkajšom prostredí, alebo stroje, ktoré pracujú s vodou alebo vo vode. Možnosť použitia aj v TN-C sústave (L+PEN). Cena od 20 eur.

Prúdový chránič do zásuvky

 • zásuvka s vstavaným prúdovým chráničom – elegantné a rýchle riešenie výmenou starej zásuvky za novú. Nutnosť odborného zapojenia. Možnosť použitia aj v TN-C sústave (L+PEN).Cena od 75 eur.

Zásuvka s prúdovým chráničom

 

Úplná rekonštrukcia, novostavba:


 • každý okruh zabezpečiť samostatne – prúdový chránič s ističom je úplná ochrana v jednom. Ak zabezpečíte každý okruh samostatne, prúdový chránič odpojí iba časť inštalácie kde chyba nastala.  Výborná, zároveň finančne dosť náročná varianta. Cena od 30 eur.


Prúdový chránič s ističom


 • zlúčené okruhy – je to varianta, ktorú sami aplikujeme. Ide o kombináciu, keď jeden prúdový chránič je použitý na viacero napr. zásuvkových okruhov. Touto kombináciou sa dá dosiahnuť úplné zabezpečenie vašej domácnosti a dá sa ušetriť aj nejaké to euro.


Prúdový chránič s ističom


 • jeden stačí – nie nestačí. Z technickej stránky je to realizovateľné, ale neodporúčame. Predstavte si situáciu, je nedeľa večer a práve sledujete svoj obľúbený film a v tom sa vám nejaký spotrebič pokazí, prúdový chránič odpojí nie len vetvu kde sa nachádza vadný spotrebič ale  celú vašu domácnosť. Kým sa porucha neodstráni prúdový chránič sa nebude dať znova zapnúť. Nepríjemné.


Prúdový chránič je výborná vec a rozhodne sa neoplatí na ňom šetriť. Odporúča sa aspoň raz mesačne odskúšať správnu funkciu každého prúdového chrániča. Slúži na to tlačidlo priamo na chrániči s nápisom test.