Postup pri realizácii elektrickej prípojky

Úvod Rady a TipyRealizácia elektrickej prípojky

Postup pri zriadení elektrickej prípojky

(papierovačky)

 

Ak plánujete kúpu pozemku, vlastníte alebo staviate nehnuteľnosť, ktorá ešte nie je pripojená do elektrickej siete budeťe musieť absolvovať nasl. kroky:

 

V lokalite, v ktorej momentálne nie je vybudovaná distribučná sústava elektrickej energie je potrebné vyžiadať posúdenie možností pripojenia do distribučnej siete nasledovným spôsobom:

 • Vyplňte formulár žiadosti o vyjadrenie k možnosti pripojenia ( formulár nájdete na stránke distribútora podľa vašej lokality – západ – stred – východ )
 • Priložte prílohu – aktuálnu snímku z katastrálnej mapy predmetného pozemku s vyznačením záujmového územia
 • Po odoslaní dokumentov poštou alebo e-mailom do 30 dní od doručenia vašej žiadosti dostanete vyjadrenie k možnosti pripojenia, ktoré bude obsahovať technické podmienky pripojenia

 

V prípade, ak chcete požiadať o pripojenie v lokalite s už vybudovanou distribučnou sústavou elektrickej energie :


 • Vyplňte formulár žiadosti o pripojenie ( formulár nájdete na stránke distribútora podľa vašej lokality – západ – stred – východ )
 • K žiadosti pripojte situačný plán, projekt
 • Po odoslaní dokumentov poštou alebo e-mailom do 30 dní od doručenia vašej žiadosti dostanete na podpis návrh zmluvy o pripojení
 • Súčasťou Zmluvy o pripojení sú informácie o technických podmienkach (napr. potreba vybudovať rozvádzač elektromera), ktoré sú záväzné
 • Podpísanú zmluvu odošlite poštou alebo e-mailom distribútorovi, zároveň zaplaťte cenu za pripojenie (Cenu za pripojenie je potrebné uhradiť najneskôr do 14 kalendárnych dní od podpisu Zmluvy o pripojení. Ak cenu za pripojenie neuhradíte do 14 kalendárnych dní, návrh tejto zmluvy zaniká a ako žiadateľ ste povinný podať novú žiadosť o pripojenie. Cena poplatku za pripojenie závisí od veľkosti hlavného ističa a počtu fáz.)
 • Pripravte odberné miesto v zmysle technických podmienok pripojenia uvedených v prílohe č. 1. Zmluvy o pripojení. S realizáciou vám radi pomôžeme.
 • Doručte dokumentáciu uvedenú v Technických podmienkach pripojenia -  zoznam požadovanej dokumentácie nájdete v prílohe č. 1. Zmluvy o pripojení.
 • Vyberte si dodávateľa elektriny a uzatvorte s ním Zmluvu o dodávke a distribúcii elektrickej energie. Dodávateľa môžete kontaktovať po prijatí Oznámenia o splnení technických podmienok pripojenia. Oznámenie obdržíte do 30 kalendárnych dní.
 • Distribútor vám následne namontuje elektromer na pripravené odberné miesto do 5 pracovných dní od prijatia požiadavky na montáž elektromera. Túto požiadavku za vás vybaví váš dodávateľ elektriny

 

Doba od podania žiadosti po funkčnú elektrickú prípojku môže trvať dva až tri mesiace.
Majetkové rozhranie - elektrická prípojka